Blog-Post.jpg

වර්ඩ්ප්‍රෙස් භාවිතයෙන් බ්ලොග් ලිපි සකස් කිරීම සහ සිංහල යතුරු ලියනය

බ්ලොග් අඩවියක් අටවා ගත් පසු වැදගත්ම දේ ලිවීමය. පසුගිය ලිපිය මගින් බ්ලොග් ලිපියක් ලිවීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු කාරනා ගැන දැනුවත් කළ බැවින්, මෙම ලිපිය වෙන් වන්නේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් ලිපි ලිවීමට අදාල විස්තර ගෙන ඒමටයි.

  • සිංහල යතුරු ලියනය සහ අදාළ මෘදුකාංග
  • ලිපි සකසන වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනය (WordPress Editor)

මේ සඳහා ඔබට සිංහල යතුරුලියන මෘදුකාංගයක සහය ලබා ගැනීමට සිදු වන අතර ඒ සඳහා යොදා ගත හැකි මෘදුකාංග කීහිපයක් පහත සඳහන් කර ඇත.

එයට අමතරව ලිපි ලිවීම සඳහා සෑම බ්ලොග් මෘදුකාංගයකටම එනම් ප්ලැට්ෆෝම් (Platform) එකකටම එය සඳහාම ආවේනික වූ ලිපි ලියනයක් හෙවත් එඩිටරයක් (Editor) ඇත. බොහෝවිට ඒවායේ ඇති මූලික අංගෝපාංග සමාන වනමුත් භාවිතයේදී යම් වෙනස්කම් තිබේ.

මෙම ලිපියෙන් වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනය (WordPress Editor) පිළිබඳ මුලික දැනුම ලබා දීම කණ්ඩාගේ අරමුණයි.

සිංහල යතුරු ලියනය

ඔබ ලිපියක් සකස් කිරීමේදී ලිපියේ අන්තර්ගතය යතුරුලියනය සඳහා භාවිතා කරනා පරිගණකය, ටැබ්ලට් එක හෝ ජංගම දුරකථනය මත තෝරා ගත හැකි මෘදුකාංග කිහිපයක් ඇති අතර ඉන් කිහිපයක් පමණක් පහත දැක්වේ

පරිගණක සඳහා (PC)

  1. ගූගල් ආදාන මෙවලම් (Google Input Tools) භාවිතයෙන් යතුරු ලියනය කර එය ලිපිය මතට කොපි කිරීම
  2. හෙළකුරු ඩිජිටල් සිංහල යතුරු පුවරුව භාවිතයෙන් යතුරු ලියනය කර එය ලිපිය මතට කොපි කිරීම
  3. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය මගින් නිර්මිත යුනිකෝඩ් එසැනින් පරිවර්තකය

ජංගම දුරකථන සඳහා (Mobile)

  1. හෙළකුරු ඩිජිටල් සිංහල යතුරු පුවරුව මගින් (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් )
  2. ගූගල් ජීබෝඩ් (Gboard) පුවරුව මගින් (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පමණයි / Android Only)
  3. ගූගල් ට්‍රාන්ස්ලේට් (Translate) ඇප් එක මගින් යතුරු ලියනය කර එය ලිපිය මතට කොපි කිරීම

ඉහත දැක්වූ මෘදුකාංග අතරින් වඩාත් පහසු දේ තෝරා ගැනීමේ නිදහස ඔබට ඇත. අවශ්‍ය උනොත් පසුව ඒ ගැන වැඩි විස්තර සහිතව වේනම ලිපියක් ලියන්නම්.

වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි (Blog Posts)

වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපියක් සකස් කර ගැනීම, පළකිරීම සහ වෙනස් කිරීමට අදාළ සියලු අංගෝපාංග ඇත්තේ බ්ලොග් පෝස්ට් (Blog Posts) කොටසේහිය. එහි දැනට ඇති බ්ලොග් ලිපි මෙන්ම එඩිටරයද (WordPress Editor) අඩංගු අතර බ්ලොග් පෝස්ට් (Blog Posts) කොටස වෙත පිවිසෙන ආකාරය පහතින් දැක්වේ :

1 – My Site මත ක්ලික් කරන්න
2 – එය යටතේ ඇති Blog Posts මත ක්ලික් කරන්න

Blog Posts Section 1

Blog Posts කොටසේ ඇති විවිධ අංග පිලිබඳ වැඩි විස්තර පහතින් දැක්වේ

Blog Posts Section 2

1 – Published : පල කරන ලද ලිපි
2 – දැනට ලියමින් පවතින පල නොකරන ලද ලිපි (Drafts/කෙටුම්පත්)
3 – ලිපි සෙවීමේ පහසුකම් (Search)
4 – ලිපි ලැයිස්තුව (Published/Draft යන කොටස් දෙකටම අදාලය)
5 – කිසිය‍ම් තෝරාගත් ලිපියකට අදාල උප මෙනූව ලබා ගැනීම
6 –  උප මෙනූ අන්තර්ගතය Published/Draft යන කොටස්  තෝරා ගැනීම මත වෙනස් විය හැක
7 & 8 – අලුත් බ්ලොග් ලිපියක් ඇරඹීම සඳහා යොදා ගත හැක 7 – Add හෝ 8 – +Write , මින් +Write සබැඳිය ඔබ ඇඩ්මින්වරයෙකු ලෙස ලොග් වූ විට සෑම පිටුවකම දක්නට ඇත.

වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනය – WordPress Editor

නව ලිපියක් ලිවීම ආරම්භ කිරීම සඳහා දෙවන පියවරේ පෙන්වන ලද අයුරින් Add හෝ +Write මත ක්ලික් කරන්න. එමගින් ඔබව වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනය (WordPress Editor) වෙත යොමු කරනු ඇත.

වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනයේ එසේත් නැතිනම් එඩිටරයේ ඇති විවිධ අංගයන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහතින් දැක්වේ

Blog Post UI

1 – Show/Hide Post Settings : ලිපිය පල කිරීමට අදාල සැකසුම් ඇති මෙනූව සැඟවීම/පෙන්වීම මෙමගින් කළ හැක
2 – Mark as Sticky : මෙමගින් ලිපිය ඔබගේ පිටුව (Home) මත දිගටම ප්‍රර්ශනය කළ හැක
3 – Title : ලිපියේ මාතෘකාව
4 – Post Menu : ලිපි ලිවීම, සකස් කිරීම (Formating), සබැඳි සහ පින්තූර වැනි දේට අවශ්‍ය සබැඳි අඩංගුය (මේ පිලිබඳ වැඩි විස්තර පහළින් )
5 – Post Settings : ලිපි ලිවීමට, වර්ගීකරණයට සහ පල කිරීමට අදාල අනෙකුත් සැකසුම් ඇති මෙනූව (මේ පිලිබඳ වැඩි විස්තර පහළින් )
6 – Preview and Publish Buttons : Preview මගින් පෙරදැක්මක් ලබා ගැනීමද Publish මගින් ලිපිය පල කිරීම හෙවත් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීමද සිදු කරයි
8 – Word Count : ලිපියක අඩංගු වදන් ප්‍රමාණය
7 – Move to Trash : ලිපි මකා දැමීමට (Delete)
9 – Post Address : මෙමගින් ලිපියට අදාල වෙබ් ලිපිනයේ අවසන් කොටස වෙනස් කල හැක
10 – Save/History links : ලියූ දේ හෝ වෙනස්කම් තහවුරු කිරීම (Save) සහ පෙර වෙනස්කම් කළ වෙනස්කම් (History)
11 – Close : Blog Posts කොටසට නැවත යාමට

වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනයේ මෙනූව (WordPress Editor Menu)

ඔබ මින් පෙර MS Word වැනි ලිපි ලියන මෘදුකාංගයක් භාවිත කර ඇති නම් මෙය ඔබට කිසිසේත් අපහසු නොවනමුත් පහත දැක්වෙන දේ ඇතුලත් කළේ මූලික පරිගණක දැනුමක් ඇති අයෙකුට උවත් ලිපි ලියනය (WordPress Editor) තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහාය.

First Row – පළමු පෙළ
Wordpress Editor Menu Item - Add +Add Image පින්තූර එකතු කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Font Size Test Size අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Bold Bold අකුරු තද පැහැ ගැන්වීම
Wordpress Editor Menu Item - Italic Italic ඇලකුරු වලට හැරවීම
Wordpress Editor Menu Item - Bullets Add Bullets බුලට් යෙදීම
Wordpress Editor Menu Item - Numbering Numbering අංකනය කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Add Links Links සබැඳි එකතු කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Blockquote Blockquote ජේදයක් ඉස්මතු (හයිලයිට් – Highlight) කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Align Left Align – Left වම් පසට පෙලගැස්වීම
Wordpress Editor Menu Item - Align Center Align – Center මැදට පෙලගැස්වීම
Wordpress Editor Menu Item - Aligh Right Align – Right දකුණු පසට පෙලගැස්වීම
Wordpress Editor Menu Item - ProofRead Proofread writing වචන වල වැරදි නිවැරදි කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Visual Editor Visual /WYSIWYG Editor දෘශ්‍ය ලිපි ලියනය
Wordpress Editor Menu Item - HTML Editor HTML Editor HTML ලිපි ලියනය
Wordpress Editor Menu Item - MoreTag Insert Read More tag මුල් පිටුවේ පෙන්වන ජේද ප්‍රමාණය / සීමාව තීරණය කිරීම
Second Row – දෙවන පෙළ
Wordpress Editor Menu Item - Strikethrough Strikethrough වචන සඳහා මැදි ඉරක් යෙදීම
Wordpress Editor Menu Item - Underline Underline වචන සඳහා යටි ඉරක් යෙදීම
Wordpress Editor Menu Item - Horizintal Line Horizontal line තිරස් රේඛාවක් ඇතුලත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Align Justify Align – Justify සෑම පේලියක්ම සමාන දිගකින් යුතු වනසේ පෙලගැස්වීම
Wordpress Editor Menu Item - Text Color Text Color වචන වර්ණ ගැන්වීම
Wordpress Editor Menu Item - TextOnly Paste As Text වචන Formatting වලින් තොරව ඇතුළත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Remove Formatting Clear Formatting Formatting ඉවත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Special Characters Special Characters විශේෂ අකුරු ඇතුලත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Decrease Indent Decrease Indent ජේදයක මුල තිරස්ව ඉඩ ලබා ගැනීම
Wordpress Editor Menu Item - Increase Indent Increase Indent ජේදයක මුල තිරස්ව ඉඩ ඉවත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Undo Undo පෙර වෙනසක් ඉවත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Redo Redo පෙර වෙනසක් නැවත ඇතුලත් කිරීම
Wordpress Editor Menu Item - Help Keyboard shortcut help යතුරු පුවරු කෙටිමං

නව ලිපියක් සකස් කිරීම (Add a New Blog Post)

ඉතා සරල ලිපියක් සකස් කරනා ආකාරය මෙම කොටසින් පැහැදිලි කරන්නට කණ්ඩා බලාපොරොත්තු වන අතර පහසුව සඳහා ලිපියේ අන්තර්ගතය ලෙස විකීපීඩියා ඔන්ලයින් විශ්වකෝෂයේ ඇති ලිපියක කොටසක් භාවිත කරනු ඇත. නමුත් ඔබ ලිපි ලිවීමේදී ඒ සඳහා කලින් කොටසේ සඳහන් කළ ක්‍රමයන්ගෙන් එකක් තෝරා ගන්න.

1- පියවර වර්ඩ්ප්‍රෙස් එඩිටරයට පිවිසෙන්න (Open WordPress Editor)

ඉහළින් Blog Posts කොටසේ පෙන්වන ලද අයුරින් වර්ඩ්ප්‍රෙස් ලිපි ලියනය තුළට පිවිසීමට Add හෝ +Write මත ක්ලික් කරන්න

2 – මාතෘකාවක් සහ පින්තූරයක් ඇතුළත් කරන්න (Add a Title and an Image)

1 – මාතෘකාව ඇතුළත් කරන්න
2 – පින්තූරයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා + Add ක්ලික් කර ඒ යටතේ ඇති Media මත ක්ලික් කරන්න

Write a Post - 1

දැන් ඔබ සිටින්නේ වර්ඩ්ප්‍රෙස්හි මීඩියා ලයිබ්‍රරි (Media Library) කොටසේය, ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියට අප්ලෝඩ් කරනා ලද පින්තූර, වීඩියෝ සියල්ල රඳවා තැබීම මෙහි කාර්යයයි.  My Site > Media යන යොමුව ඔස්සේද මෙම කොටස වෙත පිවිසිය හැකි අතර එහි විවිධ අංගෝපාංග ගැන ගැන වැඩි විස්තර පහතින් දැක්වේ.

1 – Picture Sources – පින්තූර ලබා ගත හැකි තවත් මූලාශ්‍ර
උදා : ගූගල් පින්තූර එකතු, නොමිලයේ ලබාදෙන වර්ඩ්ප්‍රෙස් පින්තූර එකතු
2 – Upload Pictures – පින්තූර අප්ලෝඩ් කිරීම
3 – Add via URL – වෙබ් ලිපිනයක් මගින් පින්තූර ඇතුළත් කිරීම
4 – Available Pictures – දැනට ඇති පින්තූර

Media Library

පින්තුරයක් මීඩියා ලයිබ්‍රරි වෙත අප්ලෝඩ් (Upload) කිරීම සඳහා

1 – Add New බොත්තම ඔබන්න
2 – අප්ලෝඩ් කළ යුතු පින්තූරය තෝරා ගන්න
3 – Open බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න

Upload Image

ලිපියට පින්තූරයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා

1 – පින්තුරය මත ක්ලික් කිරීමෙන් එය තෝරා ගන්න
2 – Insert බොත්තම ඔබන්න

Insert Picture

මාතෘකාවක් / අනු මාතෘකාවක් ඇතුළත් කර එහි අකුරු වල විශාලත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

1 – අවශ්‍ය මාතෘකාව / අනු මාතෘකාව ලිපියට ඇතුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව එය හයිලයිට් (Highlight) කරන්න
2 –  Paragrapgh මෙනූව මත ක්ලික් කරන්න
3 –  ඔබ මාතෘකාවට සරිලන පරිදි අකුරු වල විශාලත්වය තෝරා ගන්න

Change Text Size

3 – සබැඳියක් ඇතුළත් කිරීම (Add a Link)

1 – අවශ්‍ය කොටස හයිලයිට් (Highlight) කරන්න
2 – Link මෙනූව මත ක්ලික් කරන්න

Insert Link - 1

සබැඳියක් ඇතුලත් කිරීමේදී එය පිටස්තර වෙබ් ලිපිනයක් හෝ ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ ඇති වෙබ් පිටුවක්, බ්ලොග් ලිපියක් විය හැක. ඔබට අවැසි සබැඳිය ඇතුලත් කිරීම සඳහා අවැසි පරිදි 1 වන හෝ 2 වන විකල්ප දෙකෙන් එකක් තෝරා ගන්න.

1 – පිටස්තර වෙබ් ලිපිනයක් යෙදීමට එය URL කොටසට ඇතුළත් කරන්න
2 – ඔබ බ්ලොග් අඩවියේ වෙබ් පිටුවක් හෝ බ්ලොග් ලිපියක් මෙම කොටසින් තෝරා ගන්න
3 – Add Link බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න

Add Link 2

4 – මුල් පිටුවේ පෙන්වන ජේද ගණන සීමා කිරීම (Add a Read More Tag)

මුල් පිටුවේ පෙන්වන ජේද ගණන සීමා කිරීම  සිදු කරනු ලබයි. “Read More” ටැග් එකක් ලිපියකට ඇතුළත් කලවිට මුල් පිටුවේ පෙන්වනු ලබන්නේ එයට ඉහළින් ඇති ජේද පමණක් වන අතර ඉන් පහළින් ඇති ජේද කියවීමට නම් ලිපියේ අග ඇති “Continue reading”  සබැඳිය ක්ලික් කළ යුතුය.

1 – කර්සරය (Cursor) ලිපියේ “Read More” ටැග් එක ඇතුළත් කළ යුතු තැන වෙත ගෙන යන්න
2 – මෙනූවේ ඇති Read More අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න

Add More Tag 1

සැලකිය යුතුයි :Read More” ටැග් වර්ගීකරණය සඳහා යොදා ගන්නා ටැග්ස් හෝ යතුරුපද සමග සම්බන්ධයක් නොමැත.

5 – ලිපියේ කොටස් ඉස්මතු කරදැක්වීම ( Blockquote / Highlight )

ඔබගේ ලිපියේ යම් ජේදයක් ඉස්මතු කර දැක්වීමට අවශ්‍ය නම් එය “බ්ලොක්කෝට්” (Blockquote) මගින් කළ හැකියි.

1 – අවශ්‍ය ජේදය හයිලයිට් (Highlight) කරන්න.
2 – එඩිටරයේ ඇති ටූල් බාර් එකේ Blockquote අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න

Add BlockQuote 1

ලිපියක් පල කිරීම / පබ්ලිෂ් කිරීම (Publishing a Post)

ලිපියක් පල කිරීම හෙවත් පබ්ලිෂ් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවර පහතින් දැක්වේ. (Post Settings පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අවසාන කොටසෙන් )

1 – ලිපියක් පල කිරීමට පෙර Preview බොත්තම ඔබා පෙර දැක්මක් ලබාගෙන කලින් හසු නොවූ වැරදි තිබේදැයි පරික්ෂා කර බලන්න
2 – ලිපියට අදාල කැටගරිය හෝ වර්ගය තෝරා ගන්න, එසේත් නැතිනම් අලුතින් කැටගරියක් සාදා එය ලිපියට සම්බන්ධ කරන්න
3 – යතුරුපද  ටැග්ස් එකතු කරන්න
4 – Publish බොත්තම ඔබන්න

Post 1-1

Post 2

 

1 – ක්ෂණිකවම පළකිරීම සඳහා Publish Immediately තෝරා ගන්න
2 – Publish බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න

 

 

 

 

ලිපිය බ්ලොග් අඩවියේ පල වී ඇති ආකාරය පිරික්සීමට View Site බොත්තම ඔබා බ්ලොග් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

Post 3 - 1

අද පාඩම අවසානයේ මුල් පිටුවේ ලිපිය දිස් වන අයුරු  :

Continue reading සබැඳිය මත ක්ලික් කිරීමෙන් සම්පුර්ණ ලිපිය වෙත පිවිසෙන්න.

Home Page After New Post 1

 

Post Settings – ලිපි සැකසුම්

ඔබගේ දැනුම උදෙසා ලිපි සැකසුම් හෙවත් පොස්ට් සෙටින්ග්ස් (Post Settings) පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පහතින් දැක්වේ.

1 – Status

Post Settings - Status

Publish immediately ඉදිරි දිනයක් තෝරා ගැනීම මගින් යම් කාලසටහනකට අනුව ස්වයංක්‍රීයව ලිපි පල කිරීමට (Publish) හැකියාව ඇත.

Stick to the frontpage මෙමගින් නැවත වෙනස් කරනතුරු ලිපිය මුල් පිටුවේ (Home) ස්ථිරව ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත.

සැලකිය යුතුයි :

පහත දැක්වෙන දේ ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ ඇඩ්මින්වරු, සංස්කාරකවරු සහ ලිපි දායකයන් (Administrators, Editors and Contributors) මඩුල්ලක් වශයෙන් එකතු වී බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන විටදීය. මෙය ඔබගේ දැන ගැනීම සඳහා පමණක් වන අතර පුද්ගලික බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යාමේදී මෙම සැකසුම් එතරම් ප්‍රයෝජනවත් නොවේ.

Public වෙනුවට Admin and Editors තෝරාගතහොත් ලිපිය පළකිරීමට පෙර එය ඇඩ්මින්වරයකුට හෝ සංස්කාරකවරයකුට එය සමාලෝචනය කළහැක (Review). Password Protected තෝරා ගැනීම මගින් ලිපියට මුරපදයක් යොදා එය ඔබට හෝ ඔබ මුරපදය ලබා දීමට තෝරාගන්නා ඇඩ්මින්වරයකුට හෝ සංස්කාරකවරයකුට පමණක් ලිපිය පළ කිරීම සීමා කළ හැකිය.

Pending review – මෙය ලියා අවසන් කර සංස්කාරකවරයකුගේ අධීක්ෂණය අවශ්‍ය බවට සලකුණු කිරීමකි. මෙය වඩාත් වැදහත් වන්නේ Contributors හෙවත් ලිපි ලිවිය හැකි නමුත් පල කළ කිරීමට අවසර නැති ලිපි දායකයන් බ්ලොග් අඩවියේ සිටිනා විටදීය.

2 – Categories and Tags

Post Settings - Categories and Tags

මෙමගින් ලිපියට අදාල කැටගරි සහ යතුරුපද (Categories & Tags) සම්බන්ධ කිරීම සිදු කළ හැක. අලුත් යතුරුපද සෘජුවම ඇතුළත් කළ හැකි අතර, මුල් අකුරු කිහිපය ටයිප් කල විට එම අකුරු වලින් පටන් ගන්නා දැනට තිබෙන යතුරුපද පෙන්වනු ඇත.

Add New Category මගින් අලුත් කැටගරියක් ඇතුළත් කළ හැක.

 

 

 

3 – Featured Image

Post Settings - Featured Image

ලිපිය සමග මුලිකව ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු පින්තූරයක් එකතු කිරීමට මෙය භාවිතා වේ.

නමුත් මෙය භාවිතා කළ හැම විටෙකම කණ්ඩාගේ බ්ලොග් අඩවිය සම්බන්ධ කර තිබූ බ්ලොගර් බ්ලොග් රෝල්  (Blogger Blog Rolls) වල එම පින්තූරය පෙන්වීමේදී කුඩා ප්‍රමාණයේ අනුරුවක් (Thumbnail) වෙනුවට එය සැබෑ ප්‍රමාණයෙන් පෙන්වීම නිසා පැමිණිලි රාශියක් ලැබුණි. එය නිවැරදි කිරීමට නොදන්නා නිසා කණ්ඩා මෙය භාවිතා කරන්නේ නැත.

( මෙයට හේතුව වර්ඩ්ප්‍රෙස් මගින් ජනනය කරනා තම්බ්නේල් බ්ලොගර් බ්ලොග් රෝල් මගින් නොකියවීම විය යුතුය නමුත් එය නිවැරදි කරන්නට ගත යුතු පියවර දන්නා බ්ලොගර් කප්පිත්තෙක් වේ නම් කාරුණිකව විස්තර ලබා දෙන්න, සම්මාදම පිලිබඳ ලවුඩ් ඉස්පීකරයෙන් නම ප්‍රචාරය කර මෙහිද නම පළ කරමි 😀 )

4 – Sharing

Post Settings - Sharing

ඔබගේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් ගිණුම Facebook, Twitter, Google+ හෝ Tumblr වැනි සමාජ ජාල හා සම්බන්ධ කර ඇති නම් එම ගිණුම් සඳහා ලිපි ස්වයංක්‍රීයව පල කිරීම හෝ ඉන් ඉවත් කිරීම මෙම කොටසින් කළ හැකි අතර නව සේවා හා සම්බන්ධ වීමටද හැක. සමාජ ජාල පිළිබඳ වෙනම ලිපියක් ඉදිරියේදී පල කරන බැවින් ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙහි ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත.

Show Sharing Buttons – ලිපිය අවසානයේ එය සමාජ ජලා හා බෙදා හැරීමේ පහසුකම් ඉදිරිපත් කිරීම
Show Like Buttons – ලිපිය අවසානයේ කැමැත්ත දැක්වීමේ පහසුකම් ඉදිරිපත් කිරීම

5 – Post Format

Post Settings - Post Format

ඔබ ලියනා ලිපියේ අන්තර්ගතයට ගැලපෙන ලිපි ආකෘතියක් (පින්තූර, වීඩියෝ etc) තෝරා ගැනීම මෙම කොටසින් කල හැකිය. නමුත් මෙම වෙනස්කම් බ්ලොග් අඩවියේ පිළිබිඹු වන අයුරු අප තෝරාගෙන ඇති බ්ලොග් ආකෘතිය හෙවත් “තීම්” (Theme) එක මත වෙනස් විය හැක.

සැලකිය යුතුයි :

කණ්ඩා කෝකටත් තයිලය මෙන් යොදා ගන්නේ “Standard” ලිපි ආකෘතිය බැවින් අනෙක් ඒවා ගැන වැඩි විස්තර දන්නේ නැත 😀

 

 

6 – More Options

Post Settings - More Options

Slug – ලිපියේ මාතෘකාව මෙයට එකතු කළ හැකිය. එසේ නොකළහොත් වර්ඩ්ප්‍රෙස් වෙබ් අඩවිය මගින් එයට දිගු කියවීමට බැරි නමක් එකතු කරයි.

Excerpt – ලිපියෙහි මුලින් හෝ වැදගත් කොටසක් මෙයට ඇතුළත් කරන්න, මෙම ලිපිය වෙනත් සේවා සහ බෙදා ගැනීමේදී සම්පුර්ණ ලිපිය වෙනුවට එම කොටස මුලින් පෙන්වනු ඇත.

Location – මෙම ලිපියට අදාල නගරයක් මින් ඇතුළත් කළ හැක

Allow comments – අදහස් දැක්වීම සඳහා වන කොටස ඇතුළු කිරීම හෝ සැඟවීම

Allow Pingbacks & Trackbacks – ඔබගේ ලිපිය වෙනත් අඩවි හා සම්බන්ධ කිරීමේදී ඒ ගැන ස්වයංක්‍රීය දැනුම්දීම් සඳහා ඉඩ සැලසීම.

Select a post to copy – ඔබගේ වෙනත් ලිපියකින් තොරතුරු පිටපත් කිරීම සඳහා

 

 

 

මතු සම්බන්ධයි

 ~ කණ්ඩා !

අදාල අනෙකුත් ලිපි :

Advertisements