කටුනායක නරලොව හොල්මන් සහ අරාබි සමයං !

colombo_airport-4

කණ්ඩ පළමුවෙනි වතාවට එක්සත් ආරාබි එමීර් රාජ්‍යට ගොඩ බැස්සේ වර්ෂ 2007 අප්‍රේල් මාසේ අග බාගේ. තනියම නෙමෙයි මගේ අනාගත මස්සිනා පොඩ්ඩත් එක්ක (පොඩි කිව්වට මු ලොකුයි, ඒක දිග කතාවක් හන්ද, අවසර ලැබුනොත් වෙන දවසක දානව ).

Continue reading “මැදක් නැති පෙර දිග ~ I කොටස”