සෙවීම

කණ්ඩාගේ කොලම ~ Kanda's Column

මග තොට, වග තුග – Travel & Lifestyle

Tag

තාත්තා

Trail – තරණය – பாதை

Walk . Unite. Heal ~ සුවය පතා එක්සත්ව පිය නගමු !

trail-collection-2

තරණය පාද යාත්‍රාව වනාහි අද සමාජයේ එකිනෙකා භේද බින්න වී ඇන කොටා ගැනීම වෙනුවට හුදී ජනයා එකාවන්ව සාර්ථකත්වය කරා පිය මං කිරීම මනාව පිළිබිඹු කල කදිම වත්මන් උදාහරණයකි !

Walk – Unite- Heal … එසේත් නැති නම් සුවය පතා එක්සත්ව පිය නගමු ! යනු තරණය පාද යාත්‍රාවේ ආදර්ශ පාඨයයි … මෙය තරණය පාද යාත්‍රාවේ අරමුණ කෙටියෙන් නමුදු මොනවට පැහැදිලි කරන්නේය !

Continue reading “Trail – තරණය – பாதை”

අතීතය සිහිනයක් පමණයි ~ V කොටස

සුභාරතියේ එකේ කැලෑසිය සහ පිලි ගැනීමේ උත්සවය !

subharathi-inside-2

(මේ තියෙන්නෙ ඔය කියන ප්‍රධාන ශාලාවම තමයි – හැබැයි මේක බොහොම මෑතකදි ගත්තු එකක් , සුභාරතියේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මුහුණු පොතෙන් තමයි අර ගත්තෙ )

කණ්ඩාට මතක තියන විදිහට සුභාරතියෙ එකේ කැලෑසියට කණ්ඩාව ඇතුලත් කරපු පළමුවෙනි දවසේ… කොලු කුරුට්ටෝ ටික ඔක්කොම ප්‍රධාන ශාලාවට එකතු කරලා පිලි ගැනීමේ උත්සවයක් තිබ්බ … Continue reading “අතීතය සිහිනයක් පමණයි ~ V කොටස”

සුව කල නොහෙන මිනි මේනියාව !

මිනි මේනියාව මට හැදෙනකොට මම බොහොම පොඩියි … මට මතක තරමට අවුරුදු 5 ක් විතර ඇති. අද වෙනතුරුත් මේ ලෙඩේ හොඳ කර ගන්න බෑ. මේ ලෙඩේට බෙහෙත් නැහැ කියල තමයි මේක හැදිච්ච හුඟක් දෙනා කියන්නේ. නමුත් ලෙඩේ පාලනය කරන්න නම් විදි නැතුවමත් නෙමෙයි ! Continue reading “සුව කල නොහෙන මිනි මේනියාව !”

Start a Blog at WordPress.com.

ඉහළ ↑

%d bloggers like this: