ලෑන්ඩ් කෘසර් සහ මළයාලී කෘසර් …

මැද පෙර දිග කිව්වට, මම ගොඩ බැස්සේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යට (UAE). එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය හුඟ දෙනෙක් හඳුන්වන්නේ කාන්තාරේ තියන ක්ෂේම භූමියක් (Desert Oasis) එහෙමත් නැතිනම් අපායේ තියන දිව්‍ය ලෝකයක් විදිහට (Heaven in Hell). මෙහේ බොහොම දියුණු කාර් සංස්කෘතියක් වගේම ගොඩක් පහසු මිල ගණන් වලට හොඳ තත්වයේ වාහන මිලදී ගැනීමේ හැකියාවත් තියනවා. Continue reading “හතරයි හතරේ රථගාය ( II ~ කොටස )”